Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Gwesty

Park Zoo

Gwesty Heb os, gwesty yw hwn sy'n seiliedig ar thema'r anifail. Fodd bynnag, ni wnaeth dylunwyr greu cyfres o osodiadau siâp anifeiliaid annwyl a gosgeiddig yn unig er mwyn denu sylw mawr yn y farchnad hynod gystadleuol. Gan drwytho'r gofod gyda'r cariad dwfn tuag at anifeiliaid, trawsnewidiodd dylunwyr y gwesty yn arddangosfa gelf, lle mae cwsmeriaid yn gallu arsylwi a theimlo'r sefyllfa wirioneddol sy'n wynebu'r anifeiliaid sydd mewn perygl yn yr eiliad bresennol.

Sba Arnofio

Hungarosauna

Sba Arnofio Agwedd bwysig ar y buddsoddiad yw amserlennu, cynaliadwyedd ac ehangder. Addasu i sefyllfaoedd economaidd annisgwyl. Mae hyn hefyd yn wir am bensaernïaeth tirwedd ac elfennau pensaernïol. Mae'r siambr stêm dŵr meddyginiaethol, y dŵr sba yfadwy a'r pwll nofio yn nofio ar wyneb y llyn yn darparu sawna o ansawdd newydd, a all fod yma yn Hungarosauna yn unig. Mae gan yr adeilad drawst pontio wedi'i lamineiddio'n groes â ffrâm piler pren. Mewn ffordd homogenaidd, mae cerflun tebyg i bren wedi'i orchuddio y tu mewn a'r tu allan gydag arwynebau pren fel boncyff coeden.

Parc Teulu

Hangzhou Neobio

Parc Teulu Yn seiliedig ar gynllun gwreiddiol y ganolfan siopa, rhannwyd Parc Teulu Hangzhou Neobio yn bedair prif faes swyddogaethol, pob un â nifer o ofod affeithiwr. Roedd rhaniad o'r fath yn ystyried grwpiau oedran, diddordebau ac ymddygiadau plant, ac ar yr un pryd yn cyfuno swyddogaethau ar gyfer adloniant, addysg a gorffwys yn ystod gweithgareddau rhiant-plentyn. Mae'r cylchrediad rhesymol yn y gofod yn ei wneud yn barc teulu cynhwysfawr sy'n integreiddio gweithgareddau adloniant ac addysg.

Mae Clwb Nofio

Loong

Mae Clwb Nofio Mae'r cyfuniad o fusnes sy'n canolbwyntio ar wasanaeth â ffurflenni busnes newydd yn duedd. Mae'r dylunydd yn arbrofol yn integreiddio is-swyddogaethau'r prosiect gyda'r prif fusnes, yn ail-optimeiddio prif swyddogaethau hyfforddiant chwaraeon rhiant-plentyn, ac yn adeiladu'r prosiect yn ofod cynhwysfawr ar gyfer addysg nofio a chwaraeon, gan integreiddio adloniant a hamdden.

Mae Clwb Plant

Meland

Mae Clwb Plant Mae'r prosiect cyfan wedi cwblhau mynegiant rhagorol y maes chwarae dan do rhiant-plentyn, gan ddangos graddfa uchel o gyflawnrwydd a chysondeb yn y naratif symlach a gofod. Mae'r dyluniad llinell gynnil yn cysylltu gwahanol feysydd swyddogaethol ac yn sylweddoli rhesymoledd llif yr ymwelwyr. Mae naratif y gofod, yn ei dro, yn cysylltu gwahanol fannau trwy blot cyflawn ac yn arwain y defnyddwyr i brofi taith ryfeddol rhyngweithio rhiant-plentyn.

Fflat

Home in Picture

Fflat Mae'r prosiect yn lle byw a grëwyd ar gyfer teulu o bedwar gyda dau blentyn. Daw awyrgylch y breuddwydion a grëwyd gan ddyluniad y cartref nid yn unig o'r byd stori dylwyth teg a grëwyd ar gyfer plant, ond hefyd o'r synnwyr dyfodolol a'r sioc ysbrydol a ddaeth yn sgil yr her ar ddodrefn cartref traddodiadol. Heb gael ei rwymo gan ddulliau a phatrymau anhyblyg, chwalodd y dylunydd resymeg draddodiadol a chyflwynodd ddehongliad newydd o ffordd o fyw.