Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Bwrdd

Grid

Bwrdd Tabl yw'r Grid wedi'i ddylunio o system grid a gafodd ei ysbrydoli gan bensaernïaeth draddodiadol Tsieineaidd, lle mae math o strwythur pren o'r enw Dougong (Dou Gong) yn cael ei ddefnyddio mewn gwahanol rannau o adeilad. Trwy ddefnyddio strwythur pren cyd-gloi traddodiadol, cydosod y bwrdd hefyd yw'r broses o ddysgu am y strwythur a phrofi hanes. Mae'r strwythur ategol (Dou Gong) wedi'i wneud o rannau modiwlaidd y gellir eu dadosod yn hawdd y mae angen eu storio.

Cyfres

Sama

Cyfres Mae Sama yn gyfres ddodrefn ddilys sy'n darparu ymarferoldeb, profiad emosiynol ac unigrywiaeth trwy ei ffurfiau ymarferol lleiaf posibl a'i heffaith weledol gref. Mae'r ysbrydoliaeth ddiwylliannol a dynnwyd o farddoniaeth gwisgoedd chwyrlïol a wisgir mewn seremonïau Sama yn cael ei hail-ddehongli yn ei dyluniad trwy ddrama o geometreg conig a thechnegau plygu metel. Mae ystum cerfluniol y gyfres wedi'i gyfuno â symlrwydd mewn deunyddiau, ffurfiau a thechnegau cynhyrchu, i gynnig swyddogaethol & amp; buddion esthetig. Y canlyniad yw cyfres ddodrefn fodern sy'n rhoi cyffyrddiad unigryw i fannau byw.

Modrwy

Dancing Pearls

Modrwy Y perlau dawnsio ymhlith tonnau rhuo y môr, mae'n ganlyniad ysbrydoliaeth o'r cefnfor a'r perlau ac mae'n gylch model 3D. Dyluniwyd y fodrwy hon gyda chyfuniad o berlau aur a lliwgar gyda strwythur arbennig i weithredu symudiad y perlau rhwng tonnau rhuo y cefnfor. Dewiswyd diamedr y bibell mewn maint da sy'n gwneud y dyluniad yn ddigon cadarn i wneud y model yn un y gellir ei gynhyrchu.

Gwely Cath

Catzz

Gwely Cath Wrth ddylunio gwely cath Catzz, tynnwyd yr ysbrydoliaeth o anghenion cathod a pherchnogion fel ei gilydd, ac mae angen iddynt uno swyddogaeth, symlrwydd a harddwch. Wrth arsylwi cathod, roedd eu nodweddion geometregol unigryw yn ysbrydoli'r ffurf lân a adnabyddadwy. Ymgorfforwyd rhai patrymau ymddygiad nodweddiadol (ee symudiad y glust) ym mhrofiad defnyddiwr cath. Hefyd, gan gofio perchnogion, y nod oedd creu darn o ddodrefn y gallent ei addasu a'i arddangos yn falch. Ar ben hynny, roedd yn bwysig sicrhau gwaith cynnal a chadw hawdd. Mae pob un o'r dyluniad lluniaidd, geometregol a'r strwythur modiwlaidd yn galluogi.

Clwb Hamdden

Central Yosemite

Clwb Hamdden Dychwelwch at symlrwydd bywyd, yr haul trwy'r golau ffenestr a chroesfannau cysgodol. Er mwyn adlewyrchu'n well y blas naturiol yn y gofod cyffredinol, gwnewch ddefnydd llawn o ddylunio coed, cysur dyneiddiol syml a chwaethus, pwysleisio awyrgylch gofod artistig. Tôn swyn dwyreiniol, gyda naws ofodol unigryw. Dyma fynegiant arall o'r tu mewn, mae'n naturiol, pur, amrywiol.

Pacio

SARISTI

Pacio Mae'r dyluniad yn gynhwysydd silindrog gyda lliwiau bywiog. Mae defnydd arloesol a goleuedig o liwiau a siapiau yn creu dyluniad cytûn sy'n adlewyrchu arllwysiadau llysieuol SARISTI. Yr hyn sy'n gwahaniaethu ein dyluniad yw ein gallu i roi tro modern i becynnu te sych. Mae'r anifeiliaid a ddefnyddir yn y pecynnu yn cynrychioli emosiynau ac amodau y mae pobl yn aml yn eu profi. Er enghraifft, mae'r adar Flamingo yn cynrychioli cariad, mae'r arth Panda yn cynrychioli ymlacio.