Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Mae Peiriant Juicer Awtomatig

Toromac

Mae Peiriant Juicer Awtomatig Mae'r Toromac wedi'i gynllunio'n arbennig gyda'i olwg bwerus i ddod â ffordd newydd o fwyta sudd oren wedi'i wasgu'n ffres. Wedi'i wneud ar gyfer echdynnu sudd i'r eithaf, mae ar gyfer bwytai, caffeterias ac archfarchnadoedd ac mae ei ddyluniad premiwm yn caniatáu profiad cyfeillgar sy'n darparu blas, iechyd a hylendid. Mae ganddo system arloesol sy'n torri'r ffrwythau yn fertigol ac yn gwasgu'r haneri gan bwysau cylchdro. Mae hyn yn golygu bod y perfformiad mwyaf yn cael ei gyflawni heb wasgu na chyffwrdd â'r gragen.

Teiar Trawsnewidiol

T Razr

Teiar Trawsnewidiol Yn y dyfodol agos, mae datblygiad cludiant trydan yn ffynnu wrth y drws. Fel gwneuthurwr rhan car, mae Maxxis yn dal i feddwl sut y gall ddylunio system glyfar ddichonadwy a all gymryd rhan yn y duedd hon a hyd yn oed helpu i'w chyflymu. Mae T Razr yn deiar craff a ddatblygwyd ar gyfer yr angen. Mae ei synwyryddion adeiledig yn canfod gwahanol amodau gyrru ac yn darparu signalau gweithredol i drawsnewid y teiar. Mae'r gwadnau chwyddedig yn ymestyn ac yn newid yr ardal gyswllt mewn ymateb i'r signal, ac felly'n gwella perfformiad tyniant.

Gwasanaeth Argymell Cerddoriaeth

Musiac

Gwasanaeth Argymell Cerddoriaeth Peiriant argymell cerddorol yw Musiac, mae'n defnyddio cyfranogiad rhagweithiol i ddod o hyd i opsiynau manwl gywir ar gyfer ei ddefnyddwyr. Ei nod yw cynnig rhyngwynebau amgen i herio awtocratiaeth algorithm. Mae hidlo gwybodaeth wedi dod yn ddull chwilio anochel. Fodd bynnag, mae'n creu effeithiau siambr adleisio ac yn cyfyngu defnyddwyr yn eu parth cysur trwy ddilyn eu dewisiadau yn ddygn. Mae defnyddwyr yn dod yn oddefol ac yn stopio cwestiynu'r opsiynau y mae'r peiriant yn eu darparu. Efallai y bydd treulio amser i adolygu opsiynau yn cynyddu bio-gost enfawr, ond yr ymdrech sy'n creu profiad ystyrlon.

Piano Hybrid

Exxeo

Piano Hybrid Mae EXXEO yn Biano Hybrid Cain ar gyfer gofodau cyfoes. Mae ei siâp unigryw yn ymgorffori'r ymasiad tri dimensiwn o donnau sain. Gall cwsmeriaid addasu eu piano yn llawn i fod mewn cytgord â'r hyn sydd o'i gwmpas fel darn Celf Addurnol. Mae'r piano uwch-dechnoleg hwn wedi'i wneud o ddeunyddiau Egsotig fel Carbon Fiber, lledr Modurol Lledr a system siaradwr bwrdd sain Alwminiwm.Advanced; yn ail-greu ystod ddeinamig eang y pianos Grand trwy'r system sain 200 Watts, 9 siaradwr. Mae ei batri adeiledig pwrpasol yn galluogi'r piano i berfformio hyd at 20 awr ar un tâl.

Cymhleth

Serenity Suites

Cymhleth Gorwedd Serenity Suites yn anheddiad Nikiti, Sithonia yn Chalkidiki, Gwlad Groeg. Mae'r cyfadeilad yn cynnwys tair uned gydag ugain ystafell a phwll nofio. Mae'r unedau adeiladu yn nodi siâp dwys o orwel gofodol wrth gynnig y golygfeydd gorau posibl tuag at y môr. Y pwll nofio yw'r craidd rhwng llety a mwynderau cyhoeddus. Mae'r cyfadeilad lletygarwch yn dirnod yn yr ardal, fel cragen allblyg gyda rhinweddau mewnol.

Mae'r Canhwyllyr

Bridal Veil

Mae'r Canhwyllyr Y celfyddydau hwn - gwrthrych celf gyda goleuadau ymlaen. Ystafell fawr gyda nenfwd o broffil cymhleth, fel cymylau cumulus. Mae canhwyllyr yn ffitio mewn gofod, yn llifo'n llyfn o'r wal flaen i'r nenfwd. Mae dail enamel crisial a gwyn ar y cyd â phlygu elastig tiwbiau tenau yn creu'r ddelwedd o wahanlen hedfan dros y byd. Mae digonedd o adar sy'n hedfan yn olau ac yn euraidd yn creu teimlad o ehangder a llawenydd.