Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Cymhwysiad

DeafUP

Cymhwysiad Mae DeafUP yn sbarduno pwysigrwydd addysg a phrofiad proffesiynol i'r gymuned fyddar yn Nwyrain Ewrop. Maent yn creu amgylchedd lle gall gweithwyr proffesiynol clyw a myfyrwyr byddar gwrdd a chydweithio. Bydd gweithio gyda'n gilydd yn ffordd naturiol i rymuso ac ysgogi pobl fyddar i ddod yn fwy egnïol, i godi eu doniau, i ddysgu sgiliau newydd, i wneud gwahaniaeth.

Mae Bagiau Llaw

Qwerty Elemental

Mae Bagiau Llaw Yn union fel mae esblygiad dyluniad teipiaduron yn dangos y trawsnewidiad o ffurf weledol gymhleth iawn i'r ffurf geometrig syml wedi'i leinio'n lân, mae Qwerty-elemental yn ymgorfforiad o gryfder, cymesuredd a symlrwydd. Mae rhannau dur adeiladol a wneir gan grefftwyr amrywiol yn nodwedd weledol nodedig o'r cynnyrch, sy'n rhoi ymddangosiad pensaernïol i'r bag. Hynodrwydd hanfodol y bag yw dau allwedd teipiadur sy'n cael eu cynhyrchu eu hunain a'u cydosod gan y dylunydd ei hun.

Casgliad Dillad Menywod

Macaroni Club

Casgliad Dillad Menywod Mae'r casgliad, Macaroni Club, wedi'i ysbrydoli gan The macaroni & # 039; s o ganol y 18fed ganrif gan eu cysylltu â phobl sy'n gaeth i logo heddiw. Macaroni oedd y term am ddynion a oedd yn rhagori ar ffiniau cyffredin ffasiwn yn Llundain. Nhw oedd mania logo y 18fed ganrif. Nod y casgliad hwn yw dangos pŵer logo o'r gorffennol i'r presennol, ac mae'n creu Clwb Macaroni fel brand ynddo'i hun. Mae'r manylion dylunio wedi'u hysbrydoli o wisgoedd Macaroni ym 1770, a'r duedd ffasiwn gyfredol gyda chyfeintiau a hyd eithafol.

Gwefan

Tailor Made Fragrance

Gwefan Ganwyd Tailor Made Fragrance o brofiad cwmni Eidalaidd a oedd yn arbenigo mewn datblygu a chynhyrchu pecynnau cynradd ar gyfer sectorau persawr, gofal croen, cosmetig lliw a persawr cartref. Rôl Webgriffe oedd cefnogi'r Strategaeth Busnes i gwsmeriaid trwy ddylunio datrysiad a oedd yn ffafrio Ymwybyddiaeth Brand a lansiad yr Uned Fusnes newydd a oedd yn canolbwyntio ar adael i ddefnyddwyr greu eu persawr unigryw ac wedi'i addasu'n llawn, cam firts o broses eang o dwf diwydiannol a cylchraniad yr arlwy B2B.

Rheoli Ansawdd Aer

Midea Sensia AQC

Rheoli Ansawdd Aer Mae Midea Sensia AQC yn hybrid deallus sy'n integreiddio'r tu mewn i'r cartref gyda cheinder ac arddull. Mae'n dod â thechnoleg ac arloesedd dyneiddiol trwy nodweddion, gan reoli tymheredd a phuro ansawdd aer gyda goleuadau a fâs i addurn ystafell. Mae'r lles yn cyrraedd trwy dechnoleg synwyryddion sy'n gallu darllen yr amgylchedd a chadw'r tymheredd a'r lleithder lleol yn sefydlog, yn ôl y setliad blaenorol, a wnaed gan MideaApp.

Mae Robot Symudol Ymreolaethol

Pharmy

Mae Robot Symudol Ymreolaethol Robot llywio ymreolaethol ar gyfer logisteg ysbytai. Mae'n system gwasanaeth cynnyrch i gyflawni danfoniadau diogel effeithlon, gan leihau siawns y gweithiwr iechyd proffesiynol o fod yn agored i fynd yn sâl, gan atal clefydau pandemig rhwng staff ysbytai a chleifion (COVID-19 neu H1N1). Mae'r dyluniad yn helpu i drin danfoniadau ysbyty gyda mynediad a diogelwch hawdd, gan ddefnyddio rhyngweithio defnyddiwr syml trwy'r dechnoleg gyfeillgar. Mae gan yr unedau robotig y gallu i symud yn annibynnol i amgylchedd dan do ac mae ganddyn nhw lif cydamserol gydag unedau tebyg, gan allu robotio gwaith cydweithredol tîm.