Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Bwrdd

Codependent

Bwrdd Mae cod-ddibynnol yn toddi seicoleg a dyluniad, gan ganolbwyntio'n benodol ar amlygiad corfforol o gyflwr seicolegol, codiant. Rhaid i'r ddau dabl cydgysylltiedig hyn ddibynnu ar ei gilydd i weithredu. Ni all y ddwy ffurf sefyll ar eu pennau eu hunain, ond gyda'i gilydd maent yn creu un ffurf swyddogaethol. Mae'r tabl olaf yn enghraifft bwerus y mae'r cyfan yn fwy na chyfanswm ei rannau.

Mae Tu Mewn Masnachol

Nest

Mae Tu Mewn Masnachol Rhennir y llawr gan ddau weithiwr proffesiynol unigryw - eiriolwyr a phenseiri sy'n galw am orchmynion hierarchaidd amrywiol. Roedd dewis a manylu ar elfennau yn ymdrech i gadw'r edrychiad cyffredinol yn ddaearol, yn briddlyd ac i adfywio'r gelf a'r deunyddiau adeiladu lleol. Mae cyfuniad a chymhwyso deunyddiau ecogyfeillgar, maint yr agoriadau, i gyd wedi cael eu gyrru trwy ddwyn i gof yr hinsawdd leol i wneud amgylchedd cytun yn ail-gyffroi’r arferion coll gyda’i gilydd gan strwythuro arfer cynaliadwy.

Cyllyll A Ffyrc

Ingrede Set

Cyllyll A Ffyrc Dyluniwyd set cyllyll a ffyrc Ingrede i fynegi'r angen am berffeithrwydd ym mywyd beunyddiol. Set o fforc, llwy a chyllell slot gyda'i gilydd gan ddefnyddio magnetau. Mae'r gyllyll a ffyrc yn sefyll yn fertigol ac yn creu cytgord i'r bwrdd. Siapiau mathemategol a ganiateir i adeiladu un ffurf hylif sy'n cynnwys tri darn gwahanol. Mae'r dull hwn yn creu posibiliadau newydd y gellir eu cymhwyso i lawer o wahanol gynhyrchion fel llestri bwrdd a dyluniadau offer eraill.

Gwasanaeth Argymell Cerddoriaeth

Musiac

Gwasanaeth Argymell Cerddoriaeth Peiriant argymell cerddorol yw Musiac, mae'n defnyddio cyfranogiad rhagweithiol i ddod o hyd i opsiynau manwl gywir ar gyfer ei ddefnyddwyr. Ei nod yw cynnig rhyngwynebau amgen i herio awtocratiaeth algorithm. Mae hidlo gwybodaeth wedi dod yn ddull chwilio anochel. Fodd bynnag, mae'n creu effeithiau siambr adleisio ac yn cyfyngu defnyddwyr yn eu parth cysur trwy ddilyn eu dewisiadau yn ddygn. Mae defnyddwyr yn dod yn oddefol ac yn stopio cwestiynu'r opsiynau y mae'r peiriant yn eu darparu. Efallai y bydd treulio amser i adolygu opsiynau yn cynyddu bio-gost enfawr, ond yr ymdrech sy'n creu profiad ystyrlon.

Mae Prototeip Preswyl

No Footprint House

Mae Prototeip Preswyl Datblygir yr NFH ar gyfer cynhyrchu cyfresol, yn seiliedig ar flwch offer mwy o deipolegau preswyl parod. Adeiladwyd prototeip cyntaf ar gyfer teulu o'r Iseldiroedd yn ne-orllewin Costa Rica. Fe wnaethant ddewis cyfluniad dwy ystafell wely gyda strwythur dur a gorffeniadau pren pinwydd, a gafodd ei gludo i'w leoliad targed ar un tryc sengl. Mae'r adeilad wedi'i ddylunio o amgylch craidd gwasanaeth canolog er mwyn sicrhau'r effeithlonrwydd logistaidd gorau posibl o ran cydosod, cynnal a chadw a defnyddio. Mae'r prosiect yn ceisio am gynaliadwyedd annatod o ran ei berfformiad economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a gofodol.

Gwesty

LiHao

Gwesty Dychwelwch at natur, gorsaf ddiwylliannol y ddinas. Creu ffordd o fyw wedi'i fireinio. Mwynhewch dawel a thawel yn unig. Mae'r gwesty wedi'i leoli yn ardal brysur Parth Datblygu Uwch-dechnoleg Baoding. Mae'r dylunydd yn ailddiffinio gwesty cyrchfan y ddinas trwy feddwl yn gyfannol trwy ail-gribo'r amgylchedd, pensaernïaeth, tirwedd a'r tu mewn i greu gofod gwesty soffistigedig, naturiol a chyffyrddus. Gadewch i deithwyr busnes deimlo'n llewyrchus yn y tawelwch, gan ddwyn hamdden hanner diwrnod.