Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Mae Dyfais Y Gellir Ei Throsi Ar Gyfer Addysg

Pupil 108

Mae Dyfais Y Gellir Ei Throsi Ar Gyfer Addysg Disgybl 108: Y ddyfais drosadwy Windows 8 fwyaf fforddiadwy ar gyfer Addysg. Rhyngwyneb newydd a phrofiad hollol newydd mewn dysgu. Mae disgybl 108 yn pontio bydoedd llechen a gliniaduron, gan newid rhwng y ddau, ar gyfer perfformiad gwell mewn Addysg. Mae Windows 8 yn agor posibiliadau dysgu newydd, gan ganiatáu i fyfyrwyr fanteisio i'r eithaf ar y nodwedd sgrin gyffwrdd a'r apiau dirifedi. Rhan o Intel® Education Solutions, Disgybl 108 yw'r ateb mwyaf fforddiadwy ac addas ar gyfer ystafelloedd dosbarth ledled y byd.

Bwrdd Bwyta

Chromosome X

Bwrdd Bwyta Tabl Bwyta wedi'i gynllunio i ddarparu seddi i wyth o bobl, sy'n rhyngweithio mewn trefniant saeth. Mae'r brig yn X haniaethol, wedi'i wneud o ddau ddarn gwahanol wedi'i acennu gan linell ddwfn, tra bod yr un haniaethol X yn cael ei adlewyrchu ar y llawr gyda'r strwythur sylfaen. Mae'r strwythur gwyn wedi'i wneud o dri darn gwahanol ar gyfer cydosod a chludo'n hawdd. Ar ben hynny, dewiswyd cyferbyniad argaen teak y brig a'r gwyn ar gyfer y sylfaen i ysgafnhau'r rhan isaf gan roi mwy o bwyslais ar y top siâp afreolaidd, gan ddarparu awgrym ar gyfer rhyngweithio gwahanol rhwng y defnyddwyr.

Gosod Optig

Opx2

Gosod Optig Mae Opx2 yn osodiad optig sy'n archwilio perthynas symbiotig rhwng natur a thechnoleg. Perthynas lle mae patrymau, ailadrodd a rhythm yn disgrifio ffurfiannau naturiol a gweithrediadau prosesau cyfrifiadurol. Mae'r geometreg adferol gosodiadau, didwylledd eiliad a / neu ddwysedd yn debyg i'r ffenomen o yrru gan gae corn neu wedi'i egluro mewn technoleg wrth edrych ar god deuaidd. Mae Opx2 yn adeiladu geometreg gymhleth ac yn herio canfyddiad rhai o gyfaint a gofod.

Mae Dyfais Ddatgysylltiedig Ar Gyfer Addysg

Unite 401

Mae Dyfais Ddatgysylltiedig Ar Gyfer Addysg Unite 401: Y ddeuawd berffaith ar gyfer Addysg. Gadewch i ni siarad am waith tîm. Gyda dyluniad 2-in-1 hynod amlbwrpas, Unite 401 yw'r ddyfais ddelfrydol ar gyfer amgylcheddau dysgu cydweithredol. Mae'r cyfuniad o dabled a llyfr nodiadau yn cyflwyno'r datrysiad symudol mwyaf pwerus ar gyfer Addysg, wedi'i rymuso gan ddyluniadau diogel mgseries am y pris craffaf.

Swyddfa Ar Raddfa Fach

Conceptual Minimalism

Swyddfa Ar Raddfa Fach Mae'r dyluniad mewnol wedi'i streicio i leiafswm esthetig, ond nid swyddogaethol. Pwysleisir y gofod cynllun agored gan linellau glân, agoriadau gwydrog mawr sy'n caniatáu digon o olau dydd naturiol i mewn, gan alluogi llinell ac awyren i ddod yn elfennau strwythurol ac esthetig sylfaenol. Roedd diffyg onglau sgwâr yn pennu'r angen i fabwysiadu golygfa fwy deinamig o'r gofod, tra bod y dewis o balet lliw ysgafn wedi'i gyfuno ag amrywiaeth deunydd a gweadol yn caniatáu undod gofod a swyddogaeth. Mae gorffeniadau concrit anorffenedig yn dyrchafu i'r waliau i ychwanegu cyferbyniad rhwng gwyn-feddal a llwyd garw.

Gardd

Tiger Glen Garden

Gardd Mae Gardd Tiger Glen yn ardd fyfyrio a adeiladwyd yn adain newydd Amgueddfa Gelf Johnson. Fe'i hysbrydolir gan ddameg Tsieineaidd, o'r enw Three Laughers of the Tiger Glen, lle mae tri dyn yn goresgyn eu gwahaniaethau sectyddol i ddod o hyd i undod cyfeillgarwch. Dyluniwyd yr ardd mewn arddull addawol o'r enw karesansui yn Japaneaidd lle mae delwedd o natur yn cael ei chreu gyda threfniant o gerrig.