Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Labeli

Propeller

Labeli Mae Propeller yn gasgliad o wirodydd o wahanol rannau o'r byd, sy'n gysylltiedig â thema teithio awyr a theithiwr peilot fel cymeriad brand. Mae nodweddion o bob math o ddiod yn cael eu hamlygu trwy nifer o ddarluniau, arysgrifau sy'n debyg i fathodynnau hedfan a brasluniau sy'n ryseitiau coctel. Mae dyluniad amlochrog yn cael ei ategu gan arlliwiau amrywiol o ffoil lliw, lacrau gwahanol, patrymau a boglynnu.

Calendr

17th goo Calendar “12 Pockets 2014”

Calendr Mae calendr hyrwyddo safle'r porth, goo (http://www.goo.ne.jp) yn galendr swyddogaethol gyda'r ddalen ar gyfer pob mis yn trawsnewid yn boced sy'n eich galluogi i gadw a rheoli eich cardiau busnes, nodiadau a derbynebau . Y thema yw Llinyn Coch i ddangos y bond rhwng goo a'i ddefnyddwyr. Mewn gwirionedd mae dau ben y boced yn cael eu dal gan bwythau coch sy'n dod yn uchafbwynt y dyluniad. Calendr ar ffurf fynegiadol ddymunol, mae'n hollol iawn ar gyfer 2014.

Set De

Wavy

Set De Wedi'i ysbrydoli gan deras trafertin ym myd natur, set de yw Wavy a fydd yn dod â phrofiad te unigryw i chi. Mae'r dolenni arloesol yn cael eu datblygu i ffitio'n gyffyrddus yn eich dwylo. Trwy swatio'r cwpan gyda'ch cledrau, byddwch chi'n darganfod ei fod yn ehangu fel lili ddŵr ac yn eich arwain at eiliad o dawelwch.

Gemwaith

Poseidon

Gemwaith Mae'r Ggemwaith rwy'n ei ddylunio yn mynegi fy nheimladau. Mae'n fy nghynrychioli fel arlunydd, dylunydd a hefyd fel person. Gosodwyd y sbardun i greu Poseidon yn oriau tywyllaf fy mywyd pan oeddwn yn teimlo ofn, yn agored i niwed ac angen ei amddiffyn. Yn bennaf, dyluniais y casgliad hwn i'w ddefnyddio i amddiffyn eich hun. Er bod y syniad hwnnw wedi pylu trwy gydol y prosiect hwn, mae'n dal i fodoli. Poseidon (duw'r môr a "Earth-Shaker," daeargrynfeydd ym mytholeg Gwlad Groeg) yw fy nghasgliad swyddogol cyntaf ac mae wedi'i anelu at ferched cryf, sydd i fod i roi'r teimlad o bwer a hyder i'r gwisgwr.

Labeli

Stumbras Vodka

Labeli Mae'r casgliad fodca Clasurol Stumbras hwn yn adfywio'r hen draddodiadau gwneud fodca Lithwaneg. Mae dyluniad yn gwneud hen gynnyrch traddodiadol yn agos ac yn berthnasol i ddefnyddwyr y dyddiau hyn. Mae'r botel wydr werdd, yn dyddio'n bwysig i fodca Lithwaneg, chwedlau yn seiliedig ar wir ffeithiau, a manylion dymunol, trawiadol - y ffurf doriad cyrliog sy'n atgoffa rhywun o hen ffotograffau, y bar wedi'i sleisio ar y gwaelod sy'n ategu'r cyfansoddiad cymesur clasurol, a'r ffontiau a'r lliwiau sy'n cyfleu hunaniaeth pob is-frand - mae pob un yn gwneud y casgliad fodca traddodiadol yn ddi-nod ac yn ddiddorol.

Calendr

NTT EAST 2014 Calendar “Happy Town”

Calendr Rydyn ni'n adeiladu trefi gyda chi. Mae'r neges y mae Hyrwyddiad Gwerthu Corfforaethol NTT Dwyrain Japan yn ei chyfleu yn y calendr desg hwn. Mae rhan uchaf y taflenni calendr wedi'i thorri allan o adeiladau lliwgar ac mae'r taflenni sy'n gorgyffwrdd yn ffurfio un dref hapus. Mae'n galendr y gall un fwynhau newid golygfeydd llinell yr adeiladau bob mis ac mae'n eich llenwi â theimlad i aros yn hapus y flwyddyn gyfan drwyddo.