Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Calendr

NTT COMWARE “Season Display”

Calendr Calendr desg yw hwn wedi'i wneud gyda dyluniad wedi'i dorri allan sy'n cynnwys motiffau tymhorol ar boglynnu coeth. Uchafbwynt y dyluniad yw wrth ei arddangos, mae'r motiffau tymhorol wedi'u gosod ar ongl o 30 gradd ar gyfer y gwylio gorau. Mae'r ffurflen newydd hon yn mynegi dawn newydd NTT COMWARE ar gyfer cynhyrchu syniadau newydd. Rhoddir meddwl i ymarferoldeb y calendr gyda digon o le i ysgrifennu a llinellau wedi'u rheoli. Mae'n dda ar gyfer gwylio cyflym ac yn hawdd ei ddefnyddio, yn llawn dop o wreiddioldeb sy'n ei osod ar wahân i galendrau eraill.

Jewelry

odyssey

Jewelry Mae'r syniad sylfaenol o odyssey gan fonomer yn cynnwys gorchuddio siapiau swmpus, geometrig gyda chroen patrymog. O hyn, esblygir cydadwaith o eglurder ac ystumiad, tryloywder a chuddio. Gellir cyfuno'r holl siapiau a phatrymau geometrig yn ôl ewyllys, eu hamrywio a'u hategu gydag ychwanegiadau. Mae'r syniad syml, hynod ddiddorol hwn yn caniatáu ar gyfer creu ystod bron yn ddihysbydd o ddyluniadau, sy'n berffaith gydnaws â'r cyfleoedd a gynigir gan brototeipio cyflym (argraffu 3D), oherwydd gall pob cwsmer gael eitem hollol unigol ac unigryw wedi'i chynhyrchu (ewch i: www.monomer. eu-siop).

Sosban Llwch Ac Ysgub

Ropo

Sosban Llwch Ac Ysgub Mae Ropo yn gysyniad cwpan llwch ac ysgub sy'n cydbwyso ei hun, nad yw byth yn cwympo i lawr ar y llawr. Diolch i bwysau bach y tanc dŵr sydd wedi'i leoli yn adran waelod y sosban lwch, mae Ropo yn cadw ei hun yn gytbwys yn naturiol. Ar ôl ysgubo’r llwch yn hawdd gyda chymorth gwefus syth y sosban lwch, gall defnyddwyr fachu’r ysgub a’r sosban lwch gyda’i gilydd a’i rhoi i ffwrdd fel uned sengl heb i’r pryder iddo ddisgyn i lawr byth. Nod y ffurf organig fodern yw dod â symlrwydd i'r gofodau mewnol ac mae'r nodwedd siglo crwydrol siglo yn bwriadu diddanu'r defnyddwyr wrth lanhau'r llawr.

Cadair

Baralho

Cadair Mae gan gadair freichiau Baralho ddyluniad cyfoes trawiadol wedi'i gyfansoddi â ffurfiau pur a llinellau syth. Wedi'i wneud o blygiadau a weldio ar y plât alwminiwm wedi'i frwsio, mae'r gadair freichiau hon yn sefyll allan am ei ffit beiddgar sy'n herio cryfder y deunydd. Mae'n gallu dwyn ynghyd, mewn un elfen, harddwch, ysgafnder a manwl gywirdeb llinellau ac onglau.

Siop Flaenllaw

Lenovo

Siop Flaenllaw Nod Siop Blaenllaw Lenovo yw gwella delwedd y brand trwy roi llwyfan i'r gynulleidfa gysylltu rhyngweithio a rhannu trwy ffordd o fyw, gwasanaeth a phrofiad a grëwyd yn y siop. Mae'r cysyniad dylunio yn cael ei genhedlu yn seiliedig ar y genhadaeth i drosglwyddo o wneuthurwr dyfeisiau cyfrifiadurol i frand blaenllaw ymhlith darparwyr electroneg defnyddwyr.

Label Gwin

5 Elemente

Label Gwin Mae dyluniad “5 Elemente” yn ganlyniad prosiect, lle roedd y cleient yn ymddiried yn yr asiantaeth ddylunio gyda rhyddid mynegiant llawn. Uchafbwynt y dyluniad hwn yw'r cymeriad Rhufeinig “V”, sy'n darlunio prif syniad y cynnyrch - pum math o win wedi'i gydblethu mewn cyfuniad unigryw. Mae'r papur arbennig a ddefnyddir ar gyfer y label yn ogystal â gosod yr holl elfennau graffig yn strategol yn ysgogi'r darpar ddefnyddiwr i fynd â'r botel a'i droelli yn ei ddwylo, ei chyffwrdd, sy'n sicr yn gwneud argraff ddyfnach ac yn gwneud y dyluniad yn fwy cofiadwy.